Nie ma nic ważniejszego w aktywnościach seksualnych od świadomej zgody. Każda aktywność seksualna powinna być konsensualna — zarówno ta związana z kontaktem fizycznym i dotykiem jak też każda z form bezdotykowych (seksting, rozmowy o charakterze seksualnym, wysyłanie zdjęć genitaliów, linków do filmów pornograficznych itd.). Jakakolwiek aktywność seksualna bez zgody drugiej osoby jest przemocą seksualną lub gwałtem, czyli przestępstwem.

Cechy świadomej zgody:

Dobrowolna 

Nie wymuszona, nie zmanipulowana, niewynikająca ze strachu oraz niewykorzystująca pozycji przewagi (szef-podwładny; nauczyciel-uczeń).

Świadoma 

Osoba nie jest pijana, nieprzytomna, śpiąca, naćpana. Nie wykorzystuje cudzej choroby, niedyspozycji, ograniczonej świadomości i zdolności do dokonywania świadomych decyzji. Wynikającej również z niewiedzy, niemożności decydowania o sobie (niepełnoletniość, tzw. wiek zgody, pełnia władz umysłowych). Osoba nie w pełni świadoma może nie  być w stanie poinformować o swoim bólu, dyskomforcie. W takiej sytuacji bardzo łatwo o nadużycie, przekroczenie granic.

Entuzjastyczna 

Czyli wyrażona możliwie wprost, bezpośrednio i jednoznacznie. Nie zawsze wyrażając zgodę na seks śmiejemy się i podskakujemy z radości — ale jeżeli inicjujemy aktywność seksualną, a druga osoba płacze, nic nie mówi, kiwa tylko głową — to powinno być dla nas niewystarczające.

Wycofywalna 

Zgodę możemy cofnąć w każdej chwili. Nawet kiedy wszyscy uczestnicy danej aktywności są już nago! Nawet jeżeli przed chwilą bardzo chcieliśmy / chciałyśmy seksu.

Nawet w trakcie aktywności, jeżeli coś jest nie ok, nie chcemy kontynuować. Obowiązkiem naszej osoby partnerskiej jest uszanowanie naszych granic oraz zaprzestanie!

Wiek świadomej zgody 

Ten wątek odnosi się do świadomości — w Polsce uznajemy, że przed 15 rokiem życia nie jesteśmy w stanie wyrazić w pełni świadomej zgody na seks i  wynikające z niego konsekwencje.

Świadoma zgoda to świadomość wszystkiego, co w danej aktywności i wokół niej będzie się działo — jaka będzie użyta antykoncepcja, jakie będą pozycje, jaki rodzaj seksu będziemy uprawiać. Każda zmiana w „pierwotnym planie” musi być uzgodniona i wymaga oddzielnej zgody! Na przykład jeśli umawialiśmy się na seks waginalny z prezerwatywą i w trakcie chcemy spróbować penetracji analnej – należy o to zapytać, a w przypadku odmowy nie podejmować próby seksu analnego.

Z tego wynika również świadomość ryzyka. Zatajanie informacji przykład dotyczących stanu zdrowia, objawów chorobowych, stosowanej antykoncepcji jest złamaniem zasady świadomej zgody.

Zgodę musimy uzyskiwać również jeżeli jesteśmy w stałej relacji. To, że nasza osoba partnerska wyraziła wczoraj zgodę na seks oralny, nie znaczy, że wyrazi zgodę na seks oralny za tydzień. To, że mamy męża, nie oznacza, że nie musimy go pytać o zgodę, ochotę na seks z nami. Przy okazji przypominam, że coś takiego jak „obowiązek małżeński” nie istnieje! Staż związku czy stopień zażyłości nie oznacza bowiem stałej, bezwarunkowej i nieograniczonej zgody na seks.

Czasem może być również tak, że nie będziemy mieli pełnej pewności, czy druga osoba zgadza się na zaproponowaną przez nas aktywność. W takim przypadku należy o to zapytać, upewnić się, czy wszystko dobrze zrozumieliśmy. Uzyskiwanie zgody powinno być naszym nawykiem. Jest też naszym obowiązkiem.

consent powinna zadbać przede wszystkim osoba inicjująca. Pytanie o zgodę może być elementem gry wstępnej, może być sexy i erotyczne, ale wcale nie musi. Może być nudne, dziwne, niezręczne — ale to też jest ok! Pytanie drugiej  osoby „czy chcesz uprawiać ze mną seks” nie jest z góry skazane na śmieszność! Przecież może być całkiem przyjemne, pociągające i tajemnicze…